Grammar of Creativity

Comments: 0

(Wersja polska poniżej)

THE WORLD NEEDS YOUR CREATIVE VOICE!!!

I have been involved in the creative process both in education and professionally for my whole life. In theatre, music, dance, film, leading workshops in different countries and even this year I won the the Ozdemir Nutku Theatre Award for music in Turkey.
The primary goal of this workshop is not about singing or moving or acting better but rather to have an opportunity to explore the fundamental creative process itself, which can then be fed into any mode of creativity.
We combine expression with self-reflection and in this way open a channel of listening to our own creative voice, develop a growing trust in our own creative power and become a student to our own creative voice. Our own ‘voice’ becomes guide and instructor.
It is my belief that the world deeply needs us to be engaging with our unique creative potential and the importance of being intentionally creative has consequences that can be far reaching.

leading:
Samuel Alty is a musician, vocalist, performer and actor, teacher and animator. He danced at the Royal Opera House, toured with Giffords Circus and performed with members of the Pieśń Kozła theatre company. „I spent many years practising a form of improvisational theatre called Action Theatre which I did before coming to Poland. So this workshop includes may different practise.”

————————————————————————————-

Gramatyka kreatywności warsztaty z Samem Alty

Świat potrzebuje Twojego kreatywnego głosu!
Jestem zaangażowany w proces twórczy zarówno w edukacji, jak i zawodowo przez całe życie. W teatrze, muzyce, tańcu, filmie, prowadzeniu warsztatów w różnych krajach i nawet w tym roku zdobyłem nagrodę: Nagroda Teatralna Ozdemir Nutku za muzykę w Turcji.
Głównym celem tego warsztatu nie jest śpiewanie, poruszanie się czy lepsze działanie, ale raczej możliwość poznania samego podstawowego procesu twórczego, który można następnie wprowadzić do każdego rodzaju twórczości.
Łączymy ekspresję z autorefleksją i w ten sposób otwieramy kanał słuchania naszego własnego twórczego głosu, rozwijamy rosnące zaufanie do naszej własnej siły twórczej i stajemy się uczniem naszego własnego twórczego głosu. Nasz własny “głos” staje się przewodnikiem i instruktorem.
Wierzę, że świat potrzebuje, byśmy angażowali się w nasz wyjątkowy potencjał twórczy, a znaczenie celowego bycia twórczym ma konsekwencje, które mogą być daleko idące.

Prowadzący:
Samuel Alty to muzyk, wokalista, performer i aktor, nauczyciel i animator. Tańczył w Royal Opera House, koncertował z Giffords Circus i występował z członkami zespołu teatralnego Pieśń Kozła. “Spędziłem wiele lat ćwicząc formę teatru improwizacyjnego o nazwie Action Theatre, a także inne praktyki improwizacji. Chcę podzielić się swoim wieloletnim doświadczeniem w tej materii.”

There are no comments yet, add one below.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *